Studie- och yrkesvägledare

På CVL Hammar arbetar studie- och yrkesvägledaren Karin Andersson. Kontakta gärna Karin om du har frågor eller funderingar som gäller studier eller arbete.

karin.andersson@edu.sandviken.se

026-240657

Vad händer efter Sfi – D-nivå