Covid – 19

Distansundervisning

Här finns information om coronaviruset covid -19:

Information på lättläst svenska.

Information på arabiska.

Information på somaliska.

Information på tigrinja.

Information på farsi.

Information på turkiska.

Information om testning

Arabiska

Farsi

Somaliska

Tigrinja

Engelska

Lättläst svenska.

Så länge ska du stanna hemma

Arabiska

Engelska (filmen blir färdig inom kort)

Farsi

Somaliska

Svenska

Tigrinja

Filmerna finns också på Informationsverige.se